Spring naar content

Privacyverklaring

Movitalis wil volledig transparant zijn omtrent de privacy van haar klanten, deelnemers en bezoekers van haar websites. Het uitgangspunt is dat we zo min mogelijk persoonlijke gegevens willen vastleggen en dat deze gegevens alleen noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen leveren. Van bezoekers van onze website worden alleen tijdelijke gegevens vastgelegd om de website correct te laten werken. Van bezoekers die zich aanmelden voor meer informatie en/of om deel te nemen aan lessen, behandelingen of trainingen worden de daarvoor noodzakelijke gegevens gevraagd en vastgelegd.

Persoonsgegevens die wij verwerken van bezoekers van onze websites

Van bezoekers van onze website worden alleen vastgelegd:

 • IP-adres
 • Internetbrowser
 • Apparaat-type

Als je op onze website reacties plaats op blogberichten dan vragen we om deze volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Website (optioneel)
 • Reactie

Van deze gegevens worden alleen de naam en de reactie getoond aan andere bezoekers van de website. Als je e-mailadres gekoppeld is aan een profielfoto bij de dienst Gravatar (www.gravatar.com) dan wordt deze bij de reactie getoond. Het e-mailadres en de website wordt in ons systeem vastgelegd en toegevoegd aan ons e-mailbestand. Het e-mailadres wordt gebruikt voor nieuwsbrieven en informatie over onze dienstverlening. Je kunt je hiervoor automatisch af melden als je geen e-mails van ons meer wilt ontvangen.

Persoonsgegevens die wij verwerken van klanten en deelnemers

Van personen die zich inschrijven of opgeven voor diensten die Movitalis verleent worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Contactgegevens Skype, Google Hangouts of andere communicatiemiddelen
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

De aard van de lessen, behandelingen en trainingen brengt met zich mee dat er vertrouwelijke informatie met ons en met andere deelnemers wordt gedeeld. Deze informatie wordt vaak ook opgeschreven op whiteboards, flipovers of andere hulpmiddelen. Regelmatig worden er ook foto’s en video-opnamen gemaakt, maar altijd alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. Alle gedeelde informatie wordt door ons strict vertrouwelijk behandeld en volgens onze algemene voorwaarden worden ook andere deelnemers verplicht tot geheimhouding.

Waarom we bovenstaande gegevens nodig hebben

Movitalis verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het delen van reacties met andere bezoekers van onze websites
 • Het verstrekken van door jou gevraagde informatie via de website, per e-mail of diverse sociale media
 • Het inschrijven voor diensten door middel van inschrijfformulieren of e-mail
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures
 • Het contact opnemen met klanten en/of deelnemers om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals voor de belastingaangifte

Hoe lang we gegevens bewaren

De gegevens die worden vastgelegd om bovengenoemde doelen te realiseren worden in een klantenbestand opgeslagen. Deze gegevens worden nooit verwijderd tenzij je daar zelf om vraagt of bij bedrijfsbeëindiging. De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden in principe nooit opgeslagen, tenzij dit expliciet bij aanvang van de dienstverlening met je is besproken. In dat geval worden de gegevens bewaard gedurende de afgesproken periode, en daarna worden deze permanent verwijderd (digitaal) of vernietigd (papier).

Delen met anderen

Movitalis verstrekt persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Relevante gegevens worden bijvoorbeeld verstrekt aan andere trainers en/of trainingsbureau’s waarmee Movitalis samen trainingen organiseert, of met evenementbeheerders om de organisatie te kunnen verzorgen. De gegevens worden nooit aan marketingbureau’s verstrekt of voor andere commerciële toepassingen gebruikt.

In kaart brengen websitebezoek

Movitalis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bij het bezoek van onze websites wordt in jouw internetbrowser wordt een zogenaamde ‘session cookie’ opgeslagen waarmee kan worden vastgesteld dat je al eerder een pagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast maken we gebruik van ‘sessie cookies’ van diensten die we gebruiken van derde partijen, zoals bijvoorbeeld voor inschrijfformulieren en profielfoto’s. Verder wordt er gebruik gemaakt van onze eigen ’tracking cookies’ om vast te stellen welke pagina’s op onze website worden bezocht en hoe vaak. Er worden echter géén ’tracking cookies’ van derde partijen gebruikt waarmee deze derde partijen jouw surfgedrag kunnen volgen. In lijn met de Nederlandse cookiewet hoeven wij de gebruikers van onze websites daarom geen toestemming te vragen om cookies te plaatsen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt wettelijk het recht om de persoonsgegevens die wij hebben vastgelegd in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier op deze site. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van je privacy is het van belang om je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Movitalis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Movitalis heeft de technische beveiliging van de infrastructuur waarop onze website draait uitbesteed aan een zogenaamde ‘Hosting Provider’. Zij garanderen dat ze alle gangbare maatregelen hebben genomen om onze website en jouw persoonlijke gegevens te beschermen, zoals firewalls, virusscanners, tijdige updates, monitoring van verdachte handelingen, etcetera. Ook de toegang tot onze website is beveiligd om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De communicatie tussen jouw browser en onze websites is beveiligd door middel van TLS, zodat de gegevens die worden uitgewisseld met jouw browser niet zichtbaar zijn voor anderen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als je desondanks het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op deze site.